Informace o nás

 

Náš sbor má v současné době 36 členů. Výbor je devítičlenný, starostou je Robert Kálal.

Valtínov byla historicky  samostatná obec, od roku 1980 patřila pod obec Markvarec, nyní (od r.1989) je částí obce Kunžak, pošta Strmilov, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Katastr obce je cca 860 ha. K 31.12.2011 bylo ve Valtínově 113 trvale žijících obyvatel.

Historie hasičů Valtínov

Sbor vznikl za podpory představenstva obce, které požádalo příslušný c.k. úřad dopisem ze dne 11.11.1911 o povolení zřízení „Dobrovolného hasičského sboru ve Valtínově“.

Vlastní historie našeho dobrovolného hasičského sboru se začíná psát od 11.února roku 1912.

Tento den se uskutečnila 1. valná hromada za účasti 32 zakládajících členů, na které byla provedena volba funkcionářů nově zřízeného sboru.

Zvoleni byli :

František Leitkep - předsedou

Tomáš Vybíral - velitelem      

Antonín Čeloud - jednatelem a zbrojmistrem

a další...

Na konci roku 1912 byla postavená uprostřed Valtínova, v místě zvaném „U kříže“ nová dřevěná hasičská zbrojnice, tehdy jako hasičské skladiště, ve které bylo uložené hasičské náčiní a také stříkačka tažená koňským spřežením (vyrobená v nedaleké Telči firmou Josef Vystrčil a syn).

První zásah nového hasičského sboru proběhl v noci z 13. na 14. listopadu 1912. Jednalo se o požár mlýna č.p.43 (mlýn pode vsí).

Dalším důležitým mezníkem byl rok 1937, kdy byla postavena nová zděná hasičská zbrojnice na místě původního dřevěného hasičského skladiště. V této době měl sbor 28 členů. Zbrojnice byla ještě roku 1955 rozšířena přístavbou a v této podobě s drobnými úpravami sloužila našemu sboru až do roku 2006.

V roce 2006 se začíná psát „nová historie“ našeho dobrovolného sboru, protože v tomto roce nám Obecní úřad v Kunžaku (kam Valtínov spadá od r.1989) postavil novou hasičskou zbrojnici. Vznikla jako přístavba k obecní budově (dříve budova MNV). Slavnostní kolaudace a otevření „nové hasičárny“ proběhlo 19.8.2006.

Sbor od samého počátku existence působil nejen jako ochránce majetku a životů, ale také jako podporovatel kulturního dění a života v obci. Pořádal a neustále pořádá různé kulturní akce, oslavy a zábavy – pouťové nebo dožínkové. Mezi nejznámější akce v současné době patří pořádání našeho tradičního Hasičského plesu (poslední roky se koná v sále ZD v Kunžaku). A vzhledem k velikosti našeho sboru patří i v širokém okolí k velké raritě, nejen svou velikostí, pestrostí a domácí kuchyní, ale také tím, že v roce 2013 se bude konat již 35. ročník v řadě za sebou bez přerušení (první ples v obnovené řadě se konal v roce 1978)!

Podrobnější údaje k celé stoleté historii našeho sboru naleznete ve výročním ALMANACHU, který jsme k této příležitosti vydali (mimo jiné je vněm i popis historie samotné obce, a také historie valtínovských škol, od samotného vzniku až po současnost). Almanach, včetně celé speciální edice upomínkových předmětů vyrobených k oslavám stého výročí založení našeho sboru (konaly se 18.8.2012), si také u nás můžete objednat.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                        

Naši členové

 

V současné době má náš sbor 36 členů.

Jmenovitě to jsou:


1.  Bártů Josef   

2.  Bařinka Lukáš   

3.  Bařinka Milan 

4.  Brtník Pavel    

5.  Brunnerová Alena     

6.  Havlíčková Jana     

7.  Havlíková Miloslava            

8.  Hledík František

9.  Kálal Robert

10.Klímová Jana

11.Leitgeb Miroslav Ing.

12.Leitgeb Vladimír Ing.

13.Leitgeb Zbyněk     

14.Leitgebová Jana     

15.Lovětínská Ivana /st./

16.Lovětínská Ivana /ml./

17.Lovětínský Jan     

18.Lovětínský Josef    

19.Michálek Miloslav

20.Pekárek Ondřej Ing.

21.Pekárková Irena

22.Plucar Karel Ing.

23.Plucarová Iveta Ing.

24.Plucarová Lenka

25.Plucarová Markéta Ing.

26.Plucarová Veronika

27.Prokýšková Eva

28.Straka Ladislav

29.Tomíšková Božena

30.Váňa Miloš /ml./

31.Vybíral Vladimír /st./

32.Vybíral Vladimír /ml./

33.Vyhlídal Tomáš Ing.

34.Záruba Pavel

35.Závodná Jana Mgr.

36.Závodný Petr Ing.

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.